Naša kompanija je Darnelli Media Group.

Švedska kopmpanija koja kroz svog predstavnika nudi
najbolje moguće cene za internet hosting.

Svi servere za ovaj hosting su van Srbije i Balkana.

Mi sarađujemo sa jednim od top 5 hostinga u Svetu.
Ta kompanija je poznata po najbržim serverima, i vi će te
biti deo jedne kompanije koja ima 40.000 hiljada
korisnika za web hosting.

Među njima su nekih od naj jaćih Skandinaviskih i Amerićkih kompanija.


Kontaktirajte naše saradnika za najbolje i najpouzdanije ponude.